Disclaimer

 

Disclaimer voor www.faht.amsterdam

FAHT Amsterdam B.V. (Kamer van Koophandel: 71038469), hierna te noemen FAHT Amsterdam, verleent je hierbij toegang tot www.faht.amsterdam en nodigt je uit het aangebodene te kopen. FAHT Amsterdam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

FAHT Amsterdam spant zich in om de inhoud van www.faht.amsterdam zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.faht.amsterdam aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FAHT Amsterdam.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.faht.amsterdam geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met FAHT Amsterdam. Voor op www.faht.amsterdam opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FAHT Amsterdam nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FAHT Amsterdam.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FAHT Amsterdam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Alle citaten (quotes) van FAHT Amsterdam zijn gecreëerd en geschreven door Sháron Haimé.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.