Retourneren

 

Het herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Bij verbreking van de verzegeling of schade is je bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen. Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van je herroepingsrecht verzoeken wij je om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier te sturen via [email protected]

Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient je de producten terug te sturen. Wij verzoeken je vriendelijk het product in de originele verpakking, met de ongebroken verzegeling en onbeschadigd te retourneren.

Terugbetaling

Nadat je gebruik hebt gemaakt van je herroepingsrecht ontvangt je alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending(met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)binnen 14 dagen terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending.

FAHT Amsterdam B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zendingen die niet aankomen. Wij adviseren om je zending aangetekend en verzekerd terug te sturen. Zorg ook dat je de zending voldoende frankeert, omdat wij deze anders niet kunnen aannemen. Wij schatten dat deze kosten maximaal €9,00 zullen bedragen. Bij een normale zending maximaal €7,00. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van je vervoerder.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten in originele ongeopende en onbeschadigde verpakking hebben teruggekregen.

Mocht de verzegeling gebroken zijn, of zijn de producten beschadigd, kun je geen terugbetaling krijgen. De verzendkosten zijn voor jou als je de producten alsnog wenst te behouden en terug gestuurd moeten worden.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden.

Producten waarvan de verzegeling verbroken is.

Zakelijke klanten.

Modelformulier voor herroeping

Je kunt ons alleen mailen als je de overeenkomst wilt herroepen naar; [email protected]
Je mag het modelformulier als voorbeeld gebruiken maar je bent hier niet toe verplicht. Wij verzoeken je vriendelijk je pakket terug te zenden naar;

FAHT Amsterdam B.V.

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
The Netherlands

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam:

Adres:

Producten:

COCONUT DIAMOND,

*Leave-in Conditioner Styling Cream 

*Cream Conditioner Cleanser

*Set

Besteld op* / Ontvangen op*:

Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum: